שותפות יהודית גלובלית

הסוכנות היהודית היא שותפות גלובלית ייחודית שאינה דומה לכל ארגון אחר שאינו ממשלתי. השותפות היא בין שלושה גופים שונים: ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל (UIA) /הקהילות היהודיות – צפון אמריקה (JFNA) וקרן היסוד. גופי הממשל של הסוכנות היהודית, העצרת, חבר הנאמנים וההנהלה מורכבים מחברי כל אחד מהארגונים המרכיבים אותה. ייצוג רחב זה מבטיח כי מתקבלות החלטות באופן קולקטיבי על בסיס שיקול דעתם של מנהיגים יהודים מרחבי העולם בנושא תכנית העבודה של הסוכנות היהודית, וכל זאת נעשה בתיאום ובהסכמתה של ממשלת ישראל.

בנוסף, פעולות רבות של הסוכנות היהודית מבוצעות לרוב בשיתוף פעולה עם שותפים אחרים בעולם, ביניהם משרדי ממשלה שונים בישראל, ממשלות זרות, גופים בינלאומיים לא ממשלתיים, מועצות מקומיות ואזוריות בישראל, ארגוני מתנדבים בישראל ובתפוצות, קרנות פילנתרופיות, מוסדות להשכלה גבוהה ומנהיגים מקרב המגזר הפרטי.

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מרץ 2014 / 7 Adar II 5774 0