חיפושים בחינוך

תכנים עיוניים בכל תחומי התרבות, החינוך, המורשת, של עם ישראל ומדינת ישראל. כל הזכויות שמורות

  • מי שברך לחיילי צהל
    מי שברך לחיילי צה"ל

    תפילת מי שברך לחיילי צה"ל תוקנה על ידי הרב הצבאי הראשי האלוף שלמה גורן ונאמרת בלילות שבת בבתים

האתר החינוכי

487 פרטים