בטסי גידויץ חבר חבר הנאמנים

בטסי גידויץ הינה מומחית לעניינים פוסט סובייטיים, שכיהנה קודם לכן כחברת פקולטה ב-Massachusetts Institute of Technology (MIT). היא משמשת כיום כמזכירת איחוד הקהילות היהודיות של שיקגו רבתי. בנוסף, היא מכהנת כסגן יו"ר המועצה לקשישים וסגנית נשיא של אגף שיקגו בוועד היהודי אמריקאי. בעבר  שירתה כחברה בחבר הנאמנים של הפילנתרופיה היהודית המשולבת בבוסטון רבתי, מועצת הקהילות היהודיות והמגבית המאוחדת לישראל. תפקידיה בפדרציה היהודית בשיקגו כללו בין היתר: חברות בחבר הנאמנים של הפדרציה בין 1999 ל- 2008 ובין 2009 ל- 2010; כיהנה כמזכיר מ- 2001 עד 2005 וכסגן יו"ר מ2005 עד 2008; כיהנה כחברה בועדת ההנהלה של הפדרציה; עמדה בראש תכנון והקצבות במשך שלוש שנים; עמדה בראש קייב- קהילה; היתה יו"ר עמיתה של שירותי הבריאות של הפדרציה.

בטסי גידויץ חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית משנת 2000, היא מכהנת כיו"ר הוועדה ליהדות דוברת רוסית.