ג'ולי וייס אורק Committee Member

ג'ולי וייס אורק חברה בחבר המנהלים של איחוד הקהילות היהודיות (UJC) וכן בארגון הפילנתרופיה הארצי של הנשים (National Women’s Philanthropy). גב' וייס אורק נולדה וגדלה בניו אורלינס. היא חברה בוועדות האיזוריות של איפא"ק והליגה נגד השמצה (ADL), ובשירות האזורי לילדים יהודים. קודם לכן, היא שירתה במשך שמונה שנים בקבינט המנהיגות הצעירה הארצי של איחוד הקהילות היהודיות (UJC), שם החזיקה בתיק יו"ר מגבית הנשים, יו"ר משותפת של מרחב דרום-מזרח, יו"ר משותפת של הוועידה האזורית במרחב דרום-מזרח ויו"ר תוכנית החונכים הארצית. מאוחר יותר היא הצטרפה לאגף ישראל וחו"ל של איחוד הקהילות היהודיות. במהלך כהונתה באיחוד הקהילות היהודיות, היא שימשה כיו"ר הבינלאומי של ארגון "עוצמה". הגב' וייס אורק הייתה חברה בוועדות חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2001.. מאז 2020 היא חברה בועדות חבר הנאמנים.