הרווי וולף, חבר כבוד Honorary member of the Board of Governors

הרווי וולף משמש כשותף בחברת הארכיטקטים ממונטריאול שפירו את וולף. כיום הוא משמש כסגן נשיא של בית הכנסת שער חשמונאים, סגן נשיא של המרכזים הקהילתיים YM-YWHA היהודי במונטריאול וכחבר בחבר המנהלים של קרן בית החולים Mount Sinai. קודם לכן, הוא שימש כיו"ר עולמי של חבר הנאמנים של קרן היסוד והיה נשיא המגבית המאוחדת לישראל (UIA) של איחוד הקהילות היהודיות בקנדה. כמו כן, הוא כיהן כנשיא של איחוד הקהילות היהודיות במונטריאול והיה יו"ר המגבית, כמו גם יו"ר הוועד המנהל של ה-Allied Jewish Community Services. הוא משמש כחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 1994. ביוני 2015 נבחר כחבר כבוד בחבר הנאמנים.