קרול סולומון, חברת כבוד Honorary Members of the Executive

הגב' קרול סולומון משמשת כיו"ר המועצה של צפון אמריקה והיתה האישה הראשונה שעמדה בראש המגבית היהודית המאוחדת (UJA) והמגבית הלאומית של ארה"ב, כמו גם האישה הראשונה שכיהנה כיו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. בעבר שימשה כסגנית יו"ר איחוד הקהילות היהודיות (UJC) וכיו"ר האגף לפיתוח משאבים כספיים של המגבית. בעבר היא שימשה כנשיאת המגבית הלאומית של הנשים במגבית היהודית המאוחדת (UJA) וכן כחברה בחבר הנאמנים של המגבית ויו"ר ועדת התקציב והכספים של הארגון. הגב' סולומון חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 1994, היא שירתה כיו"ר חבר הנאמנים מ-2003 עד 2007.