מלוין ברוולד Committee Member

The Jewish Agency for Israel ©

מר מלווין ברוולד נולד בשנת 1950. הוא עורך דין, בעבר שותף בכיר וכיום יו"ר PCB Lawyers LLP. מר ברוולד שימש במשך שנים רבות כמנהל של פיבי בנק (בריטניה).

במסגרת הקהילה היהודית בבריטניה, מר ברוולד הוא נאמן של המגבית היהודית המאוחדת (UJIA) ועומד בראש תרומות ומורשת. בעבר כיהן כיו"ר השותפות בין הקהילה היהודית בבריטניה לבין הקהילות בצפון הגליל.

מר ברוולד מכהן כחבר ועדות מאז פברואר 2008.

ציר הזמן

    2014

READ FULL TIMELINE