שאול סילבר Committee Member

מר שאול סילבר כיהן כיו"ר הועדה לתקציב וכספים מ- 2007 ועד 2011. עד אז הוא כיהן כיו"ר עמית של ועדת המשנה לשותפויות של הועדה לישראל. בעבר הוא כיהן גם כיו"ר ועדת המשנה להקצבות. הוא חבר בהנהלה ובחבר הנאמנים, בועדה לאחדות העם היהודי ובועדה לביקורת של קרן היסוד.

מ- 2003 ועד 2005 כיהן שאול כנשיא לאומי של פדרציות המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, ארגון הגג של הפדרציות היהודיות בקנדה וקהילות אזוריות. הוא כיהן כחבר חבר הנאמנים של המועצה הקנדית לישראל ומכהן כחבר במועצה הקנדית לישראל והסברה יהודית ובועדה ישראל – חו"ל של פדרציית טורונטו. בנוסף, הוא נשיא הידידים הקנדים של מרכז מורשת מנחם בגין והוא חבר בדירקטוריון של קרן ירושלים של קנדה.

שאול סילבר הוא בוגר הפקולטות למדעי המדינה ומשפטים שבאוניברסיטת טורונטו והוא חבר בלשכות עורכי הדין באונטריו וקליפורניה. הוא מנכ"ל קבוצת Mentontario, חברה לפיתוח נדל"ן, בעלת אינטרסים בקנדה, ישראל וארה"ב, וכן כנשיא הקרן המשפחתית של נתן ולילי סילבר.

שאול סילבר כיהן כחבר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז יוני 2004 והוא כיהן גם כחבר הנהלה, עד יוני 2012. מאז הוא מכהן כחבר ועדות. בנוסף, הוא יו"ר הועדה לאחדות העם היהודי.

 


 

ציר הזמן

    2014

READ FULL TIMELINE