כאשר אנו רוצים לומר, שאנו מוכנים לעשות דברים רבים וטובים בשביל מישהו
או לתת למישהו דברים רבים וטובים, אנו משתמשים בניב - "עד חצי המלכות".
כלומר, אנו מוכנים למלא אחר בקשה כלשהי במידה רבה מאד ולתת, כאילו, חצי מן
המלוכה.

במגילת אסתר, שבה מופיע סיפורו של חג הפורים, מסופר, כי כאשר ראה המלך
אחשורוש (מלך פרס) את אסתר המלכה עומדת בחצר, היא מצאה חן בעיניו. המלך
אמר לה - "מה לך אסתר ומה בקשתך - עד חצי המלכות וינתן לך" (אסתר ד', 3).
כך אף נאמר לאחר מכן - "עד חצי המלכות - ותעש" (שם, 6).

דוגמא לשימוש בניב

עשה לי טובה.

אמור מה רצונך ואתן לך עד חצי המלכות!

הפעלות ומטלות

1.  תארו מצבים שונים שבהם אפשר להשתמש בביטוי "עד חצי המלכות".
2.  בניב יש הגזמה. כדי להבין את ההגזמה שבניב קראו במגילת אסתר (פרק א',
     פסוק 1) ותארו את גודלה של מלכות אחשורוש.
    א. על כמה מדינות שלט?
    ב. עיינו במפה וכתבו שמות של ארצות שנכללו במלכות אחשורוש.
3. במגילת אסתר מופיעים ניבים וצירופי לשון נוספים וביניהם: "שמח וטוב
    לבב", "כטוב בעיניכם", "בכל דור ודור". כתבו מספר משפטים שבהם יופיעו
    צירופי לשון אלה.
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
08 ספט' 2005 / 4 Elul 5765 0