ערד - דלוואר

 

אזור שלנו, העיר ערד  שותפה עם קהילת דלוואר שבארה"ב.

השותפות מתבצעת בחלקה על ידי תוכניות שמתקיימות במקביל בארץ ובקהילות השותפות וגם ביקורי גומלין של משלחות של קבוצות ויחידים.