פותחים עתיד

מטרתה של פותחים עתיד היא לטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות על מנת לסייע לילד בפיתוח דימוי עצמי חיובי, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים עצמאיים כבוגר.

בכל ילד וילדה טמון אוסף ייחודי של יכולות עוצמות וכשרונות

 

פותחים עתיד היא תכנית ייחודית הפועלת בהיקף ארצי ומובילה ילדים, נערים, משפחות וקהילות להגשמת חזון של שינוי חברתי. חזונה של פותחים עתיד הוא להעניק לכל ילד ומשפחה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, את הביטחון, ההזדמנויות והכלים להצליח על ידי מימוש הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם.

פותחים עתיד החלה לפעול בשנת 2006 ופעילה ב – 36 ישובים בכלל מגזרי החברה בישראל: יהודי(דתי/ חילוני/חרדי), ערבי, בדואי ודרוזי עם למעלה מ- 12,000 ילדים (בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים) ובני משפחותיהם מידי שנה.

התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן: תפקיד חברתי המהווה ציר מרכזי וגורם מפתח בהצלחתה. הנאמן משמש כבוגר משמעותי, מנהיג ומודל לחיקוי עבור משתתפי התכנית. הקשר של הנאמן עם הילד ומשפחתו מבוסס על הקשבה, נוכחות ותמיכה.

מטרות התכנית:

• חיזוק הביטחון העצמי של הילד ותחושת המסוגלות העצמית שלו
• פיתוח היכולות, העוצמות והכישרונות של הילד
• הנגשת השירותים החברתיים הזמינים עבור הילד ומשפחתו והרחבתם
• יצירת סביבה חינוכית תומכת לילד בביה"ס
• עידוד מעורבות הורית בחיי הילד ותמיכה בו
• חיזוק היכולות ההוריות ותרומה לצמיחת התא המשפחתי

התכנית פועלת מתוך ההבנה כי על מנת לחולל שינוי במצבם של הילדים יש הכרח לתמוך גם בהוריהם ובשאר בני המשפחה ולעמוד בקשר מתמיד עם מערכות החינוך השונות, השירותים הקהילתיים ואף הרשות המקומית, במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת, הנותנת מענה לצרכים השונים של הילדים והמשפחות ורותמת את הקהילה כולה לעיצוב עתידם של ילדיה.

כיום פועלים ברחבי הארץ כ - 300 נאמנים, חלוצים חברתיים. צעירים, בני הישוב, העוברים הכשרה ייחודית לתוכנית, משמשים בתפקידם במשרה מלאה ומלווים 16 ילדים ובני משפחתם במשך 3-5 שנים. הנאמנים פועלים בבוקר במסגרת בתיה"ס בישוב ואחה"צ – בבתים, בפעילויות קבוצתיות, בחוגים וכדומה על מנת לתמוך וללוות את המוטבים במרחבי חייהם.

תהליך הליווי מתייחס אל הילד באופן הוליסטי באמצעות ארבעה מעגלי התערבות: אישי, משפחתי, חברתי, לימודי. בהתבסס על גיבוש תכנית אישית מותאמת לכל משתתף, איתור הגורם המסייע המתאים בקהילה והנעת תהליכי תכלול עם השותפים הרלבנטיים.

פותחים עתיד בע"מ היא חברה לתועלת הציבור וחברת-בת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. החברה ממומנת על ידי הסוכנות היהודית, הרוח הישראלית, הפדרציות היהודיות - צפון אמריקה, המגבית המאוחדת לישראל, קרן היסוד, משרד החינוך, משרד הרווחה, רשויות מקומיות וכן תורמים פרטיים מישראל ומרחבי העולם.

ליצירת קשר:
טלפון: 02-6202687
כתובת משרד ראשי: המלך ג'ורג' 48, ירושלים, 9100002
כתובת דוא"ל: yfcontact@youthfutures.org

פותחים עתיד בפייסבוק
לאתר פותחים עתיד לחץ כאן
סרטוני פותחים עתיד

תהליכי הערכה ומדידה  

הקוד האתי

 

,
לאתר של פותחים עתיד