מלגות לסטודנטים

The Jewish Agency for Israel ©, Illustration - David Bender

הסוכנות היהודית מעניקה מידי שנה מלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ

סיוע בשכר לימוד לסטודנטים

במסגרת פעילותה הענפה של הסוכנות היהודית בתחומי החברה והחינוך בישראל, מעניקה מידי שנה יחידת המלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ.

מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית.

הסיוע מיועד לקהלי יעד מגוונים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל בדגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד. סיוע זה מתאפשר הודות לתרומותיהן הברוכות של הקהילות היהודיות ברחבי העולם ובתרומות של רבים בחברה הישראלית, הפועלים יחד עם הסוכנות היהודית למען בני הדור הצעיר במדינת ישראל.

תרומה לקהילה

כחלק מפעילותה לצמצום הפערים ולחיזוק יסודותיה החברתיים של ישראל ברחבי הארץ, יוזמת ומעודדת הסוכנות היהודית את שילובם של סטודנטים מילגאים בפעילות קהילתית במגוון תוכניותיה בתחומי החינוך, החברה וקליטת העלייה. תרומתם זו של הסטודנטים מהווה נדבך חשוב בחיזוק הקהילה ומסייעת לסוכנות היהודית במימוש יעדיה החברתיים.