רשימת הקרנות לעידוד עסקים

     קרן פדרציית ניו-יורק לישראל

     הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים מהאוכלוסיות המיועדות בהתאם לרשימה מטה המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים.

     עולים חדשים עד 10 שנים מיום העלייה

     עולים מארצות הקווקאז (ללא מגבלת תקופה(

     קהילת העולים מאתיופיה ובני משפחתם

     החברה החרדית

     החברה הערבית

     לכלל היזמים/בעלי עסקים בגליל, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.

     הגוף המממן:  מגבית ניו יורק

     תנאי הסיוע בקרן ניו-יורק:

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 300,000 ₪
     במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 30% מסכום הבקשה עסק קיים, ועד 50% מסכום הבקשה לעסק חדש

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 95% מסכום ההלוואה.

      

      

     קרן בולטימור לפיתוח אשקלון

     הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים באשקלון .

     הגוף המממן: הפדרציה היהודית של בולטימור

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪)
     מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪
     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%
     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת 

      


     קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה 

     הקרן מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בירושלים וסביבתה ומטה יהודה 

     הגוף המממן:  מגבית ניו יורק

     לרשימת הישובים הנתמכים

     תנאי הסיוע בקרן ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה:

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 300,000 ₪ 
     במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 30% מסכום הבקשה עסק קיים, ועד 50% מסכום הבקשה לעסק חדש

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת.

      

     קרן גליל מערבי (בשלב זה הסיוע לאזור גליל מערבי ניתן ע"י קרן פדרציית ניו-יורק לישראל)

     הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים ביישובים בגליל המערבי ובכל האזור הנמצא צפונית ומערבית לכרמיאל וסביבתה.

     הגוף המממן: אגד קהילות מרכז ארה"ב

     לרשימת הישובים הנתמכים

     תנאי הסיוע בקרן גליל- מערבי

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪)
     מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת .

      

      קרן נס לעסקים באזור הנגב 

     הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בכל אזור הנגב

     הגוף המממן: קרן נס – הקהילה היהודית של גרייטר מטרו ווסט ניו ג'רסי ,קהילת מיאמי , United Jewish Endowment Fund

     לרשימת הישובית הנתמכים

     תנאי הסיוע בקרן נס:

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪)

     מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪ 

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת.

      

     קרן דטרויט לפיתוח באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל

     הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים באזור נצרת עילית, מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל.

     עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה.

     הגוף המממן: קהילת דטרויט

     לרשימת הישובים הנתמכים

     תנאי הסיוע בקרן דיטרויט :

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪)

     מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪ 

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת.

      

      

     קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל-משגב

     הקרן מיועדת עבור כלל בעלי העסקים באזור כרמיאל ומ.א. משגב

     הגוף המממן: קהילת פיטסבורג

     לרשימת הישובים הנתמכים

     תנאי הסיוע בקרן פיטסבורג:

     מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪ (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 א ' ₪)

     מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪ 

     הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

     הריבית בהלוואות פריים+1.5%

     תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת חסד/גרייס)

     ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן /בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

     הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת.