מידע ליזמים ובעלי עסקים

ההצלחה שלכם זו השליחות שלנו ! תהליך הפניה מובנה ומלווה מתחילתו  ועד למימוש ההלוואה ע"י מנהל קרנות אזורי המחויב ומגויס לסיוע ליזם וליועץ. תנאי ההלוואה נוחים במיוחד – תקופת פריסה ארוכה מיתר הקרנות , ריבית נמוכה ואפשרות לגרייס ארוך יחסית ליתר הקרנות 

יזמים רבים חסרים לעיתים את היכולת הכלכלית הדרושה להקמת עסק חדש או להרחבת עסק קיים. חלקם מנסים לגייס הון ראשוני מבנקים או ממקורות הון אחרים, אך נתקלים בחסמים רבים דוגמת הצורך בביטחונות ובערבויות, אשר אינם עומדים לרשותם. קושי זה מהווה גורם מגביל ביצירה של הזדמנויות תעסוקה ובהקמה של מיזמים חדשים. המרכז לעידוד עסקים של הסוכנות היהודית מסייע בקבלת הלוואות בתנאים מועדפים ליזמים ולבעלי עסקים, יחד עם ערבות חלקית על ההלוואות הניתנות.

למי מיועד הסיוע?

סיוע המרכז לעידוד עסקים מיועד ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, המעוניינים להקים עסק קטן/בינוני או להשקיע ולפתח עסק קיים. הקרנות לעידוד עסקים המופעלות על ידי המרכז פונות ליזמים מאזור הנגב, הגליל וירושלים, כמו גם לאוכלוסיות מוחלשות, כגון עולים חדשים, הקהילה האתיופית, המגזר החרדי והמגזר הערבי. הפנייה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 

איך זה עובד? מרעיון טוב לעסק מצליח בשלושה צעדים פשוטים

תהליך קבלת ההלוואה מהקרנות לעידוד עסקים הינו פשוט ומהיר ביחס לקרנות אחרות המוצעות כיום בשוק. בנוסף, מרגע הגשת הבקשה הראשונה ועד לאחר קבלת ההלוואה, מלווים את היזמים רכזים אזוריים מטעם הסוכנות היהודית בכל בעיה ושאלה. התחלת התהליך מותנית כמובן בעמידה בתנאים לקבלת הסיוע.

בשלב הראשון כל שנדרש הוא להגיש בקשה ראשונית ולקבל אישור עקרוני מהמרכז לעידוד עסקים ונציגי הבנק. בבקשה יש לתאר את העסק או הרעיון העסקי ואת מטרות והיקף ההלוואה.

בשלב השני על היזם או בעל העסק לפנות ליועץ עסקי המאושר להגשת תכניות עסקיות למרכז לעידוד עסקים לצורך הכנת תכנית עסקית. תכנית זו תוצג בפני ועדה ציבורית הכוללת את נציגי הבנק, נציגי המרכז לעידוד עסקים ויו"ר הוועדה

בשלב השלישי במידה ואושרה התכנית העסקית ובקשת הסיוע, כל שנותר הוא לקחת את ההלוואה מהבנק בהתאם לתנאים שנקבעו מראש.

גם לאחר קבלת ההלוואה ממשיכים ממוני קרנות הלוואה האזוריים ללוות את היזמים בכל הקשור בכל הקשור בהחזרים, והרבה מעבר לכך.

 

להסבר מפורט על הבקשה הראשונית ומילוי טופס בקשה on-line