מידע לתורמים

מאז הקמתו בשנת 2001 ועד סוף 2018 סייע המרכז לעידוד עסקים לכ-1,900 עסקים, אשר אפשרו את יצירתם של כ-9,500 מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי.

המרכז לעידוד עסקים מסייע ליזמים ולבעלי עסקים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל בהגשמת חלומותיהם העסקיים באמצעות סיוע בקבלת הלוואות בתנאים מועדפים. סיוע זה מתאפשר הודות למינוף בנקאי של כספי תרומות הניתנות לקרנות הלוואה ייעודיות והודות לתמיכה וליווי של אנשי המרכז ביזמים, מתחילת הדרך ועד לאחר קבלת ההלוואה.

הסיוע ניתן ליזמים באזור הגליל, הנגב וירושלים, כמו גם לאוכלוסיות מוחלשות כגון עולים חדשים, הקהילה האתיופית, המגזר החרדי והמגזר הערבי.

בסיס הפעילות מושתת על מאגר מתחדש של ביטחונות. כל הלוואה שנפרעת מאפשרת סיוע בהענקת הלוואה ללקוח נוסף. היסטוריית החזר ההלוואות עומדת על שיעור גבוה במיוחד של למעלה מ-98% מהסכומים שהוענקו.

הקמת עסקים חדשים והרחבת עסקים קיימים תורמת לצמצום פערים כלכליים-חברתיים בישראל ומניעה צמיחה במשק.

עד כה נסמך המרכז על תרומות שמקורן בפדרציות יהודיות בחו"ל. היום, יותר מתמיד, אנו מאמינים ברצון וביכולת של תורמים פרטיים וגופים ישראליים להירתם למאמץ חשוב זה ולקחת חלק בחיזוק החברה בה אנו חיים.

עזרו לנו לעודד יזמות ישראלית ופיתוח כלכלי, למען המחר של כולנו.