הסכסוך הישראלי ערבי דרך מפות

 

בין אפריל לדצמבר 1948 ברחו כ- 720.000 ערבים - בעידוד נהיגיהם - משטחה של ישראל של ימינו . המנהיגים הערבים הבטיחו לשומעיהם הבורחים, שיוכלו לשוב במהרהלבתיהם - כאשר ישראל תושמד. במקרים אחדים, היהודים - ובהם גם דוד בן-גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון [נדמה לי, שזאת טעות, אני לא יודע על פנייה של ב"ג, בחיפה זה היה אבא חושי. שלמה} - הפצירו בערבים להישאר בבתיהם והבטיחו להםשלא ייפגעו אם יעשו כן . אלה שנשארו קיבלו אזרחות ישראלית ואלה שעזבו הגיעו למדינות ערב השכנות. מדינות ערב - במקום לקלוט בתוכן את הפליטים שברחו מישראל- ריכזו אותם במחנות פליטים והשתמשו בהם ככלי מיקוח במאבקן נגד ישראל.

 

 

 
 
 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 אוג' 2005 / 26 Av 5765 0