הסכסוך הישראלי-ערבי דרך מפות

 

ביולי 1922 חילקו הבריטים את פלשתינה לשני אזורים אדמיניסטרטיביים (ראה קושחור במפה). היהודים הורשו להמצא ממערב לקו השחור בלבד. ממזרח - באזור העתיד הבריטים את השליט ההאשמי עבדללה, שגורש מחצי-האי ערב קודם לכן . על ידי חלוקה זאת צימצמו הבריטים את האזור המיועד ליהודים ל-22% בלבד משטח פלשתינה כולה.

 בנושא יצירת עבר הירדן ראה סשר (כמו לעיל), עמ' 406-402 על תהליך הכנת המפה - הפקידים הצרפתים הבחינו כי המפות שלהם הציבו בטעות את חוות שבע בצדו הסורי של הגבול...

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
29 אוג' 2005 / 24 Av 5765 0