מכינת דרך ארץ

Derech Eretz MechinaThe Jewish Agency for Israel ©
מכינה לבנים ובנות בירוחם
המכינה פונה לצעירים וצעירות מהפריפריה אשר במסגרתה הם מתנדבים בפרויקטים קהילתיים, דנים ובוחנים נושאים כגון מנהיגות, זהות אישית, משתתפים בפעילויות לחיזוק הכושר הגופני, בטיולי שטח ברחבי הארץ ועוד.
 
שלבי התכנית:
שלב ראשון- שישה חודשי תכנית חינוכית אינטנסיבית ומגוונת בתנאי פנימייה. 
שלב שני- שירות צבאי מלא - המכינה תפעל בשיתוף פעולה עם אגף כוח האדם בצה"ל.
שלב שלישי- שישה חודשי תכנית משתחררים, בשיתוף עם בוגרי רשת מכינות דרך ארץ.