החלטות מליאות

פברואר 2021

נובמבר 2020
1. בחירת חברי חבר נאמנים
2. מינוי חבר עמית להנהלת הסוכנות היהודית
3. עדכון מבנה ועדות חבר הנאמנים והתאמת תקנון הסוכנות היהודית למבנה המעודכן
4. מימון רב שנתי: כפר הנוער קרית יערים
4. אישור תקציב 2021

פברואר 2020

1. סולידריות עם משפחות החיילים הנעדרים
2. תהליך השינוי האסטרטגי של הסוכנות היהודית
3. מינוי חברת הנהלת הסוכנות היהודית כדירקטורית
4. מינוי חבר הנהלה כדירקטור
5. עדכון תקציב 2020

 

 
פברואר 2019

אוקטובר 2018

1. מגילת העצמאות
2. מינוי חבר הנהלה כדירקטור
3. אישור תקציב 2019 (קיים באנגלית בלבד)

יוני 2018

1. בחירת יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית
2. עדכון תקציב 2018  (קיים באנגלית בלבד)

פברואר 2018 

1. קוד אתי לחבר הנאמנים
2. מינוי חברים עמיתים להנהלה
3. החלטה המאשרת מחדש מחוייבות ליישום מלא של הסכם הכותל
4. החלטה בנושא פליטים (קיים באנגלית בלבד)
5.עדכון תקציב 2018 (קיים באנגלית בלבד)

אוקטובר 2017

1. עדכון תקציב 2017 (קיים באנגלית בלבד)

יוני 2017
 

פברואר 2017

1. עדכון תקציב 2017 (קיים באנגלית בלבד)

אוקטובר 2016

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית
2. החלטה מן הועדה לאחדות (קיים באנגלית בלבד)
3. מימון רב-שנתי: כפר הנוער בן יקיר (קיים באנגלית בלבד)
4. מימון רב-שנתי: ישראל טק צ'לנג' (קיים באנגלית בלבד)
5.תקציב 2017 (קיים באנגלית בלבד)
 
יוני 2016

פברואר 2016

1. מינוי חבר חבר הנאמנים כדירקטור
2. פעילויות עידוד עלייה (קיים באנגלית בלבד)
3. עדכון תקציב 2016 (קיים באנגלית בלבד)

אוקטובר 2015

1. מינוי חבר חבר הנאמנים כדירקטור

2. תקציב 2016 (קיים באנגלית בלבד)

 

יוני 2015

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

2. החלטה (הועדה לאחדות)

3. קבוצות עבודה בנושא חופש דתי בישראל (קיים באנגלית בלבד)

4. מינוי חבר הנהלה כדירקטור

5. עדכון תקציב 2015

 

פברואר 2015

1. מינוי חברי חבר הנאמנים כדירקטורים

2. החלטה (הועדה לאחדות)

3. החלטה לגבי העלייה

4. החלטה למימון רב שנתי: קרית יערים ומיזם כפרי הנוער החדש

5. עדכון תקציב 2015

 

אוקטובר 2014

1. אישור תקציב 2015

 

יוני 2014

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

2. מינוי חברי חבר הנאמנים כדירקטורים

3. עדכון תקציב 2014

 

פברואר 2014

1. נשות הדסה

2. החלטה (קיים באנגלית בלבד)

3. עדכון תקציב 2014

 

נובמבר 2013

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

2. מינוי חברי חבר הנאמנים כדירקטורים

3. צוות המשימה בנושא צרפת

4. הסטטוס האישי של עולים (קיים רק באנגלית)

5. תקציב 2014 (קיים רק באנגלית)

 

יוני 2013

1. התחייבויות רב שנתיות: מכינה קדם צבאית דרך ארץ (קיים רק באנגלית)

2. התחייבויות רב שנתיות: פרויקט "ישראל טק" (קיים רק באנגלית)

3. מדיניות חלוקה בקרן הצמיתה (קיים רק באנגלית)

4. עדכון תקציב 2013 (קיים רק באנגלית)
 

פברואר 2013

1. קריאה לשחרור ג'ונתן פולארד (קיים רק באנגלית)

2. עליה באנטישמיות וטרור החיזבאללה  (קיים רק באנגלית)

3. התחייבות רב-שנתית: כפר הנוער בן יקיר (תיקון)  (קיים רק באנגלית)

4. עדכון תקציב 2013  (קיים רק באנגלית)

 

אוקטובר 2012

1. תפילה בכותל המערבי (קיים רק באנגלית)

2. המשך התמיכה של ממשלת ישראל בפרויקט הארט

3. 60 שנה לועידת התביעות

4. תמיכה במאמצים של חברת השבה

5. התחייבויות רב-שנתיות - כפר הנוער רמת הדסה (קיים רק באנגלית)

6. התחייבויות רב-שנתיות: כפר הנוער בן יקיר (קיים רק באנגלית)

7. עדכון תקציב 2012 (קיים רק באנגלית)

8. אישור תקציב 2013 (קיים רק באנגלית)

 

יוני 2012

1. קרית יערים - התחייבות רב-שנתית

2. רשת מכינות קדם ופוסט צבאיות - התחייבות רב-שנתית

3. עדכון תקציב 2012 (קיים רק באנגלית)

 

נובמבר 2011

1. החלטה מהועדה לעליה והצלה (קיים רק באנגלית)

2. מינוי חבר בהנהלה כדיקרטור של חברת בת

3. עדכון תקציב 2011 (קיים רק באנגלית)

4. אישור תקציב 2012 (קיים רק באנגלית)

 

יוני 2011

1. מינוי חברים עמיתים להנהלה (א)

2. מינוי חברים עמיתים להנהלה (ב)

3. התחייבות רב-שנתית: פיתוח כלכלי והיחידה להלוואות (קיים רק באנגלית)

4. מינוי חבר בחבר הנאמנים כדירקטור של חברת קרן החינוך

5. עדכון תקציב 2011 (קיים רק באנגלית)

 

פברואר 2011

1. החלטה על סגירת המחלקות ותיקון התקנון

2. מבנה ועדות חדש (קיים רק באנגלית)

3. מינוי חבר חבר נאמנים כדירקטור בחברת קרן החינוך (קיים רק באנגלית)

4. מינוי חבר עמית בהנהלה כדירקטור חברה (קיים רק באנגלית)

5. גביית חובות - הרחבת פעולת ועדת החריגים (קיים רק באנגלית)

6. החלטה מהועדה לאחדות העם היהודי

7. עדכון תקציב 2011 (קיים רק באנגלית) 

 

אוקטובר 2010

1. תקציב 2010 (קיים רק באנגלית)

2. התחייבויות רב-שנתיות: פלאשמורה (קיים רק באנגלית)

3. התחייבויות רב-שנתיות: מרכז הצעירים בנתניה (קיים רק באנגלית)

4. תקציב 2011 (קיים רק באנגלית)

5. הועדה לאחדות העם היהודי (קיים רק באנגלית)

 

יוני 2010

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית (1)

2. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית (2)

3. הכנסות ממכירת נכסים משותפים של הסוכנות היהודית ו- UIA ונכסי הון אחרים (קיים רק באנגלית)

4. מדיניות קרן הצמיתה (קיים רק באנגלית)

5. תקציב 2010  (קיים רק באנגלית)

 

פברואר 2010

1. תקציב 2010 (קיים רק באנגלית)

 

אוקטובר 2009

1. מאבק באנטישמיות

2. מימון רב-שנתי: תכנית עתידים

3. מימון רב-שנתי: במה: בית המחנך היהודי (קיים רק באנגלית)

4. מימון רב-שנתי: כפר הנוער רמת הדסה סולד

5. החלטת הועדה לאחדות העם היהודי

6. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

7. מינוי חברי חבר הנאמנים כדירקטורים מטעם הסוכנות היהודית

8. אישור תקציב 2010 (קיים רק באנגלית)

 

 

יוני 2009 

1. היחסים בין הסוכנות היהודית להסתדרות הציונית העולמית (קיים רק באנגלית)

2. תיקון לתקנון - הליכים בנוגע למינוי רואה חשבון של חברה

3. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

4. סולידאריות עם דר' יורם בלכר,  נשיא האיגוד הרפואי העולמי (קיים רק באנגלית)

5. מחילת חובות ישובי סובב עזה

 

פברואר 2009

1. החלטה המוגשת על ידי הועדה לאחדות העם היהודי

2. מינוי חבר חבר נאמנים כדירקטור מטעם הסוכנות היהודית 

3. תקציב 2009 (קיים רק באנגלית)

 

נובמבר 2008

1. תקציב 2009  (קיים רק באנגלית) 

 

יוני 2008

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

2. תיקון לתקנון בנושא הקמת ועדת מאזן ואישור ההנחיות לעניין המאזן

3. החלטה (בנושא ועדת היגוי משותפת לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית)

4. החלטה המוגשת על ידי הועדה לאחדות העם היהודי

5. תקציב 2008  (קיים רק באנגלית) 

6. תקציב 2008 ותקציב 2009 (קיים רק באנגלית)

7. מינוי ועדת חריגים למבצע פרעון החובות

8. מחילת חובות ליישובי סובב עזה

 

פברואר 2008

1. תיקון לתקנון בנושא ניגוד עניינים

2. החלטה בנושא אימוץ המלצות ועדת חלפון

3. מינוי חבר לדירקטור (קיים רק באנגלית)

4. תקציב 2008 (קיים רק באנגלית) 

 

אוקטובר 2007

1. אישור תקציב 2008 (קיים רק באנגלית)

2. מימון רב-שנתי: כפר הנוער קרית יערים (קיים רק באנגלית)

3. מבצע פרעון חובות לסוכנות היהודית 

 

 

יוני 2007

1. העברות תקציביות (קיים רק באנגלית)

2. דור העתיד (קיים רק באנגלית)

3. גיור/אזרחות ישראלית לבוגרי קדמה (קיים רק באנגלית)

4. מינוי אבי נאור לדירקטור בקרית יערים

 

 

פברואר 2007

1. בני מנשה (קיים רק באנגלית)

2. ועדת משנה לעליה - תכנון משותף בחמ"ע (קיים רק באנגלית)

3.  מימון רב-שנתי - כפר הנוער קרית יערים (קיים רק באנגלית)

 

אוקטובר 2006

1. תקנון ניגוד אינטרסים

2. הקמת המחלקה לפיתוח משאבים וקשרי ציבור (קיים רק באנגלית)

3. העברת החטיבה לבנייה מהמחלקה לישראל לאזור ישראל (קיים רק באנגלית)

4. תקציב 2007  (קיים רק באנגלית)

 

יוני 2006

1. תיקון לתקנון בנושא ההקצבות

2. תיקון לתקנון

3. החלטת הועדה לעליה וקליטה

4. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות

5. קרן הסוכנות היהודית – גאידמאק

 

 

פברואר 2006

1. תקציב 2006

2.  התחייבות רב שנתית כלפי HII בע"מ להפעלת מכון ווג'ס

 

 

אוקטובר 2005

1. אישור תקציב 2006

2. מינוי חברים לדירקטורים

3. מבצע פרעון חובות לסוכנות היהודית

 

יוני 2005

1. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

2. תקציב 2005

3. החלטה למימון רב שנתי של פעילות החברות "דרומה" ו"צפונה"

 

פברואר 2005

1. מינוי חברי חבר נאמנים כדירקטורים

2. מחילת חובות יישובי סובב עזה

3. החלטה המוגשת לחבר הנאמנים על ידי הועדה לחמ"ע

4. תמיכת הסוכנות היהודית ב"תגלית" ישראל

5. תקציב 2005

 

אוקטובר 2004

1. תקציב 2005

2. מיזוג יחידת חוק גל וחטיבת חוזים ובטחונות עם חברת עידוד

3. העברות תקציביות

4. תיקון התקנון (החלטות הנהלה ללא ישיבה)

5. תיקון התקנון (סמכות לבצע תשלומים בסכומים קטנים)

6. אישור התכנית האסטרטגית

 

יוני 2004

1. מעורבות הסוכנות היהודית בהקמת יישובים בנגב ובגליל

2. תגלית ישראל

3. חיזוק הנגב והגליל

4. שותפות 2000

5. שותפויות קשר יהודי גלובלי

6. חיזוק הפריפריה

 

 

פברואר 2004

1. יו"ר דירקטוריון רמת הדסה

2. תקציב וכספים

 

 

נובמבר 2003

1. שותפות רב-שנתית להפעלת כפר הנוער רמת הדסה סאלד

2. תקציב 2004

3. עליה מתוך בחירה כפעילות ממעלה ראשונה

4. דירקטורים ברוח הישראלית

5. מינוי חברים עמיתים להנהלת הסוכנות היהודית

 

יוני 2003

1. נעל"ה

 

 

פברואר 2003

1. מציאת פתרון לבעיית הגיור

2. מאמץ מיוחד להעלאת יהודי ארגנטינה ואורוגוואי

 

אוקטובר 2002

1. אנטישמיות

2. תקציב 2003

3. מינוי חברים בהנהלה ובחבר הנאמנים כדירקטורים

4. המשך תמיכה בעליה – הועדה לעליה וקליטה

5. תיקון להסכם הכינון – הרכב ההנהלה

6. המשך מתן סיוע מיוחד לעליה מארגנטינה

7. הכנסות ממכירת נכסי הסוכנות ו- UIA

 

פברואר 2002

1. תכנית מיוחדת להעלאת יהודי ארגנטינה

2. העברת תקציב החינוך מהמחלקה לחמ"ע למחלקה לחינוך

 

 

אוקטובר 2001

1. הזדהות עם העם האמריקאי

2. מינוי של חברים עמיתים להנהלת הסוכנות

3. גבול הלוואות (קיים רק באנגלית)

 

אוקטובר 2016

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 נוב' 2006 / 2 Kislev 5767 0