על הקרן לנפגעי טרור

מאז 2002 הקרן מעניקה סיוע משלים ליהודים נפגעי פעולות האיבה

הקרן לנפגעי טרור נוסדה בשנת 2002 והיא מעניקה סיוע משלים לכלל נפגעי פעולות האיבה, שהוכרו ככאלה על ידי רשויות המדינה.
הזכאות לסיוע נשמרת לכל מוטב עד שלוש שנים מיום הפגיעה.

הקרן מעניקה סיוע משלים, בגובה של עד 25,000 ₪ לבית אב, לנפגעי הטרור ובני משפחותיהם.
הסיוע הינו סיוע משלים, לזה הניתן ע"י מוסדות המדינה.

מענק הקרן מוגש כסיוע פיננסי לנפגע ו/או בני משפחתו לצרכים שיקומיים שונים בהם: סיוע במימון טיפולים רגשיים, טיפולי רפואה משלימה, העשרה ולימודים, שיעורי עזר ועוד .
בקשות לקרן מוגשות באמצעות עובדי השיקום במוסד לביטוח לאומי, המלווים את הנפגעים ומשפחותיהם.

בנוסף, קרן מפעילה ערוץ סיוע מיידי לנפגעי פעולות איבה, שנפגעו פיסית באורח משמעותי במהלך אירוע טירור ו/או ביתם ספג פגיעה ישירה ומשמעותית של ירי טילים.
קרן החירום המידית, מעניקה סיוע בגובה 4000 ₪, לצרכי התארגנות ראשונית, כ-72 שעות לאחר האירוע.
הזכאות למענק המידי נשמרת לכל מוטב עד שלושה חודשים מיום הפגיעה.

הקרן מנוהלת על ידי ועדה מקצועית בראשות יו"ר מתנדב, תא"ל (במיל) אמיר רוגובסקי, ומיוצגים בה המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון והמשרד לקליטת העלייה.
מאז הקמתה סייעה הקרן ליותר מ 6500 בתי אב.

פעילות הקרן מתאפשרת הודות לתורמים ברחבי העולם בראשם איחוד הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), קרן היסוד, פדרציית שיקאגו ותורמים נוספים בארץ ובעולם.

לפרטים נוספים:
עו"ס הילה מלמוד, מנהל הקרן
טל: 03-7628373
hilam@jafi.org