משלחת מורים

מחנכים מהקהילות ומישראל יבקרו בגליל המערבי או בקהילות השותפות לביקור חינוכי משמעותי. הם ייפגשו עם השותפים התאומים, יבקרו בבתי ספר יהודיים ולא יהודיים כדי ללמוד על מערכת החינוך המקומית ועל ישראל. לאחר הביקור הם יביאו את ישראל או את יהדות העולם לקהילתם ותלמידיהם בצורה המשפיעה והחינוכית ביותר, הן לילדים והן למבוגרים.