תולדותיה של התנועה הציונית, הם למעשה סיפורו של עם השב לארצו.

מאז גלות ישראל למדינות נכר לא פסקו חולמים והוגים לחפש את הדרך חזרה לארץ ישראל, אך רק בשלהי המאה ה-19 החלה להתפתח התנועה שפעלה למימוש הרעיון. חלוצים ומתיישבים עשו דרכם לחופי הארץ, יהודים מכל קצווי תבל נשאו פניהם לכאן בתקווה לממש את החלום, ומדינאים פעלו ללא לאות להשיג את הסכמת אומות העולם לכינון בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. מאז ועד ימינו ממשיכה התנועה הציונית לפעול לחזרתו של העם היהודי למולדתו ולביסוס קיומה של המולדת. פעילותה של התנועה הציונית נעשתה ומתקיימת במקומות בהן נדרשים סיכונים להצלת נפש מישראל, בארצות של משטרים אפלים, ובמדינות בהן התפתחו קהילות יהודיות מבוססות. העולים לארץ המובטחת הגיעו מכל קצוות תבל כדי להגשים את רעיון הקמת מדינת היהודים. יסודותיה של מדינת ישראל נשענים על חזונה של אותה תנועה, המהווה סיפור ייחודי בתולדות ימי העמים והאומות. במרכז העשייה להגשמתו של החלום הציוני עמדה הסוכנות היהודית, כחלק מפעילות ענפה של התנועה הציונית כולה, ההסתדרות הציונית והקונגרס היהודי העולמי. זהו סיפור מופלא שכל פרקיו שזורים אלה באלה: סיפור של עלייה, קליטה, התיישבות ופעילות מדינית למען הקמתה וקיומה של מדינת ישראל. סיפורם של עם, מדינה ואדם.

 

הבא

 

 

 

נושאיםנושאים

שיתוף:           PRINT   
29 מאי 2005 / 20 Iyar 5765 0