עמיתי-דילר בית שמש מטה יהודה- דרום אפריקה

תכנית "עמיתי דילר" נוסדה ב – 1997 בסן פרנסיסקו על ידי קרן משפחת הלן דילר. התוכנית מיועדת לבני נוער בכיתות י' ו- י"א בארץ ובקהילות יהודיות בעולם. התוכנית מזמינה את בני הנוער למסע זהות אישי, מפתחת בקרבם תודעה ויכולות של מנהיגות, ונוטעת בהם ערכים, הנשענים על זהות יהודית וישראלית, על פלורליזם, ועל תיקון עולם הלכה למעשה. במרכז התוכנית מצוי המפגש בין בני נוער יהודים מן העולם ובני נוער ישראלים. השיח המשותף, המתקיים בין חניכים בתפוצות ובישראל, והמיקוד בלמידה חווייתית יוצרים השפעה ארוכת טווח על המשתתפים ועל בני משפחותיהם. השנה הושקה לראשונה התכנית אצלנו, עם קבוצה אחת מבית שמש מטה יהודה מול קבוצה מקבילה ביוהנסבורג. יעדי הפרויקט: משתתפי התוכנית: 1. יחזקו ויעמיקו את זהותם היהודית ויפתחו מודעות וכבוד לרב גוניות ופלורליזם. 2. יהיו סוכני שינוי, פעילים ומובילים במתן מענה לצרכים בקהילתם. 3. יבנו קשרים משמעותיים וארוכי טווח עם עמיתיהם בקהילה המקומית ובשותפות. 4. ירגישו שייכים ואחראיים לישראל ולעם היהודי בעולם. בוגרי התכנית: 5. יהיו מועצמים, ובעלי מודעות עצמית ליכולותיהם. 6. יצרו מעגלי השפעה בקהילתם המקומית. 7. יגבירו, יחד עם משפחותיהם, את תחושת הקשר והשייכות לקהילתם, לשותפות, לישראל ולעם היהודי