נכבד העדה הדרוזית בצרכניה בבית גאן

בית ג'אן, צרכניית העיר

נכבדי העדה הדרוזית בגליל הגיעו על מנת לברך את הבאים בשעריה של צרכנית העיר בבית ג'אן היפיפיה. עוד צרכנייה ברשת של צרכניות חברתיות מיסודה של הסוכנות היהודית ושתכליתן לחנך לצרכנות נבונה ולצמצם פערים By נתן רועי on 31 מאי 2016 / 23 Iyar 5776

כל הכתבות הצרכניה בעיר