דבורה

גולדוביג דבורה

ליום האשה הבינלאומי בחרה רויטל פולג-ראש המשלחת של הסוכנות בברזיל את דבורה גולדוביג. ראיון ופרופיל שרויטל פולג כתבה שמהווה הצצה לחיים של היהודים בברזיל. By on 15 מרץ 2016 / 5 Adar II 5776

כל הכתבות חיים יהודיים