אנה טיבי

נוטעים יערות מאכל בישראל

כאות סולדריות עם הקהילות היהודיות בצרפת, חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מתכנס בימים אלו בפריז ושומע על מצבה של הקהילה היהודית בצרפת, על פעולותיה של הסוכנות היהודית, ועל אפשרויות העלייה והפעילות By נתן רועי on 19 יוני 2016 / 13 Sivan 5776

כל הכתבות Food is free