בן גוריון נפגש עם התורם פרקאוף באור יהודה

בן גוריון מייסד קרן החנוך

ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון היה יו"ר ההנהלה של הסוכנות היהודית עד להקמת המדינה . עם פרישתו מן הממשלה יזם הקמת קרן להקמת מוסדות חינוך ברחבי ישראל שהקימה עד היום למעלה מאלף וחמש מאות מוסדות By נתן רועי on 16 אפר' 2015 / 27 Nisan 5775

כל הכתבות EDUCATION FUND