תוכנית אנגלית לתיכונים – מעבר ל4-5 יחידות אנגלית

תגבור לתלמידים שמוסללים ל- 3 יח באנגלית, על מנת להעביר אותם בהצלחה לבחינת בגרות 4 יח באנגלית עי תגבור מקצועי בבתי ספר עצמם בשעות הלימודים