תמיכה/קידום הוראת אנגלית

הנחיה פרטנית וקבוצתית למורות האנגלית עי מנחות מקצועיות. על מנת להעניק להן כלים להוראה איכותית יותר