תמיכה/קידום הוראת אנגלית

הנחיה פרטנית וקבוצתית למורות האנגלית ע"י מנחות מקצועיות. על מנת להעניק להן כלים להוראה איכותית יותר