מטפלים במשבר הדיור בישראל

פרויקט דיור ציבורי בהיקף חסר תקדים של הסוכנות היהודית, ממשלת ישראל וחברת עמיגור יוצא לדרך

להרחבה