כשהנערים שחוו את השריפה בכרמל הגיעו לשקם את עוטף עזה