קשרי חינוך סולומון שכטר

קשר בין כיתות ח' מבי"ס סולומון שכטר בשיקגו לבין כיתות ח' בבי"ס בקרית גת (ברוטציה) במהלך השנה + ביקורים. בשיקגו שוהים שבוע ומתארחים בבתי תלמידי כיתות ח'. מבקרים בכיתות הנמוכות יותר ובמוסדות הקהילה. . בארץ נערכת התוכנית כשבועיים, ובמהלכה יש אירוח בבתים, ומפגשים במהלך השהות.