קידום יזמות נשים ברמת הנגב

לפני שלוש שנים החלה מועצה אזורית רמת הנגב לפעול לקיום יזמות נשים בתחומה זאת מתוך הכרה בחשיבות של יזמות נשים לפתוח כלכלי- חברתי -קהילתי באזור. תוכניות הכשרה ליזמות ופורום עסקים קטנים הנערכות ביוזמת המועצה הביאו להקמת עסקים קטנים על ידי נשים, פיתוח עסקים קיימים וכן לשיתופי פעולה בינן העסקים. בנוסף, סייעו המסגרות להעלאת המודעות לנושא היזמות כפתרון תעסוקתי מועדף וכן ליצירת אוירת יזמות במרחב. מסקר שהוזמן בחודש יוני 2011 על ידי המועצה עולה כי מסקר שהוזמן בחודש יוני 2011 על ידי המועצה עולה כי היזמיות רואות במועצה האזורית את הכתובת הראשונית לסיוע. בנוסף, הגדיר הסקר את הצורך של יזמיות בליווי ובסיוע בתחום השיווק. לפיכך החליטה המועצה להרחיב את סל הכלים הניתנים כיום. אחד מהנתונים הבולטים שעלו במסגרת הסקר הוא העובדה כי לכ 60% מבעלות העסקים אין אתר אנטרנט. במסגרת הפרויקט המוצע אנו מעוניינים לפעול לשינוי מצב זה המהווה חסם משמעותי לקידום העסקים.