קרן מלגות על שם ציפורה הורוביץ

תוכנית מלגות על שם ציפורה הורוביץ לתלמידים תושבי יואב היוצאים במשלחת הנוער לפולין. מדובר במלגות סוציואקונומיות בגובה מקסימלי של חצי מעלות הנסיעה למסע. המלגאים נבחרים על ידי ועדת המלגות של בית הספר צפית. במסגרת פעילות הקרן מחולקים למשללתפי המשלחת והצוות המלווה עותקים של ספרה האוטוביוגרפי של ציפורה "תותים אסורים"