הילדים ובני הנוער הם העתיד שלנו, הדרך בה הם גדלים ומתפתחים משפיעה על אישיותם כבוגרים ועל דמותה העתידית של החברה בישראל. מטרתה של תכנית "פותחים עתיד" היא לטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות.

התכנית החלה לפעול בשנת 2006 בגליל ובנגב. כיום משתתפים בה מעל 12,000 ילדים ובני משפחות מכל המגזרים באוכלוסייה הישראלית. אנו פועלים ב-36 רשויות מקומיות ברחבי הארץ ובשיתוף עם כ-200 בתי ספר ועשרות צוותים מקצועיים. 

על מנת לסייע לילד בפיתוח דימוי עצמי חיובי, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים עצמאיים כבוגר, מעניקה התכנית לכל ילד ליווי של מבוגר משמעותי - נאמן, המזהה ומעצים את עוצמותיו ומפתח אותן. בנוסף, מעניקה התכנית סיוע בהנגשה של שירותים חברתיים זמינים וליווי למשפחה כולה בתהליך.

פערים בין מרכז לפריפריה

בשני העשורים האחרונים ניכרים פערים הולכים וגדלים בין הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לבין המעמדות המבוססים בחברה הישראלית. לפערים אלו השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית בכללותה ועל ילדים ונוער בפרט, במגזרים רבים ביניהם: המגזר היהודי, הערבי, החרדי, הדרוזי, הקהילה האתיופית ועוד. העצמת מגזרים אלו היא צעד חיוני לקראת קידום החברה הישראלית לחוסן קהילתי ולמחויבות הדדית.

פרדוקס השירותים החברתיים

למרות הגידול המתמיד במספר הילדים בסיכון, היקף השירותים החברתיים הניתנים לילדים אלו ולבני משפחותיהם אינו מצליח לספק מענה לצרכים של מרביתם - מחצית מהילדים בסיכון אינם מקבלים שירותים כלל. אחרים מקבלים שירותים העונים רק באופן חלקי על צרכיהם. ככל שילדים ונוער בסיכון מצויים במצבים קשים יותר, כך הם זקוקים למספר רב יותר של מסגרות ושירותים מסייעים. אולם באופן פרדוקסאלי, ככל שילדים ומשפחות אלו זקוקים יותר למעטפת שירותים תומכת ומקדמת, כך גם קטנה יכולתם לצרוך שירותים אלו ולממש את זכויותיהם. היכרותם עם השירותים הקיימים נמוכה ביותר ופעמים רבות הם חסרים את הכישורים האישיים והחברתיים הנדרשים על מנת לצרוך את השירותים. יתרה מזאת, השירותים הקיימים מפוזרים על פני מסגרות שונות (בית הספר, משרד הרווחה, ארגוני המגזר השלישי וכו') וקיים צורך בגורם מתווך אשר ילווה את הילד והמשפחה, יחשוף וינגיש את האפשרויות השונות ויסייע הן בצריכת השירותים והן באיגומם.  

הנאמן

התכנית מאופיינת בהצגת מודל - פרדיגמה חדשה למעורבות אישית, מחנכת ותומכת: הנאמן. הנאמן מהווה ציר חברתי, מרכזי, חדשני, שדפוסיו ותפקידיו פותחו במסגרת "פותחים עתיד" והוא מהווה גורם מפתח בהצלחתם של הילדים ומשפחותיהם. הנאמן הוא "מבוגר משמעותי", מנהיג, מודל לחיקוי עבור הילדים, המחולל בסיס קשר של הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה. על ידי יצירת ליווי אישי צמוד, מאפשר הנאמן לילדים ולמשפחותיהם לרכוש כישורי חיים, ללמוד, להיעזר ולצרוך את השירותים החברתיים שיסייעו בידם למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 יולי 2014 / 16 Tamuz 5774 0