באדיבות דר שרה רוזן

ילדי אפלדורן עולים לישראל

שבעים שנה מלאו בשבועות האחרונים למבצע הצלת ילדי אפלדורן, ילדים ניצולי שואה, על ידי הסוכנות היהודית, עליית הנוער והמחלקה לעליה בסוכנות היהודית, לפני הקמת המדינה. מחקר בנושא זה נערך על ידי החוקרת ד" By נתן רועי on 02 דצמ' 2018 / 24 Kislev 5779

כל הכתבות מוסדות עליית הנוער