אופקים- מרחבים מטרווסט

 
 
"שותפות ביחד" משמשת כפלטפורמה ליצירת קשרים ברמה הקהילתית, הארגונית והאישית. באופקים ומרחבים קהילת מטרווסט ,שבניו ג'רסי ,הינה הקהילה השותפה לנו מזה 13 שנה.
הקשר המיוחד שנוצר ברבות השנים מאופיין באכפתיות, מעורבות, ערבות הדדית ושותפות גורל של אנשים משני צידי האוקינוס.
 
מדי שנה מתכנסת ועדת היגוי משותפת לאמריקאים ולתושבי האזור אשר מחליטה באילו פרוייקטים לתמוך. בראש ועדת ההיגוי עומדים 2 יו"רים מתנדבים, ליסה ליסר ממטרווסט וד"ר מיקי שרף מאופקים ומרחבים.
 
מדי שנה, "שותפות ביחד" תומכת בפרוייקטים מגוונים בתחומי חברה, קהילה, חינוך פיתוח מנהיגות וכו'.
 
תחום חשוב ההולך ומתרחב הינו תחום קשרי הגומלין בין הקהילות המכונה "גשר לקשר". מטרתו לחזק את הקשר בין הקהילות והוא כולל חילופי משלחות נוער ומבוגרים, קשרים בין בתי הספר, משלחות של בתי כנסת ועוד. בעקבות תהליך אסטרטגי שעברה השותפות בשנתיים האחרונות, החלטנו להתמקד בתחום זה ולהרחיבו. חזון השותפות החדש הינו:
 
" שותפות אופקים מרחבים עם מטרווסט תהווה גשר להעצמת הקשרים בין הקהילות. השותפות תרחיב מעגלים לחיזוק העמיות היהודית והערבות ההדדית תוך הכרה ומענה לצרכי הקהילות וחתירה למצויינות".
 
באופקים, השותפות תומכת בפרויקטים רבים דוגמת: פרוייקט האמנות המתקיים ב"איגלו", ספורט, מוסיקה, יחידת הנוער, יחידת המתנדבים, הצופים והחיילים שבמתנ"ס, בנוסף, היא תומכת בפרוייקט "במדבר" של האמן ג'זף דדון, ובמרכז הטניס בו מתקיימת פעילות של מצויינות בתנועה.
פרוייקט הדגל שלנו בתחום קשרי הגומלין נקראה "עמיות יהודית" – מדובר ביוזמה חדשה ומהפכנית שאמורה להרחיב את המעגלי האנשים המעורבים והפעילים בשותפות. לפרוייקט גוייסו שתי קבוצות של 20 משתתפים מאופקים מרחבים וממטרווסט. חברי הקבוצה עוסקים בלמידה משותפת של נושאי עמיות יהודית, זהות יהודית והכרות מעמיקה של הקהילות השותפות במטרה להוביל ביחד פרוייקט משותף. מדי שנה יגוייסו קבוצות נוספות כאשר הבוגרים ילוו את הקבוצות החדשות.
 
בנוסף לתקציב השותפות, קהילת מטרווסט מקצה כספים לפיתוח פרוייקטים פיזיים שונים בעיר ותוכניות חינוכיות יחודיות. על המבנים שהוקמו בתמיכת הקהילה נמנים מרכז לאלוליכט שמוקם בימים אלו ומיועד לשימוש היחידה לקידום נוער ומועדוניות – מדובר בהשקעה של למעלה ממיליון דולר. מרכז איש"ה שנחנך בימים אלו, הינו מועדון עבור נשות אופקים ובית חם עבור נערות בסיכון. קהילת מטרווסט ביחד עם הסוכנות היהודית מפעילים בעיר גם את תוכנית "פותחים עתיד" שמטרתה להעניק לילדים ונוער באופקים הזדמנות שווה להצלחה וסיכוי למימוש הפוטנציאל האישי באמצעות פיתוח מסוגלות אישית, מוטיבציה וערך עצמי, שיפור הישגים לימודיים ועוד. התוכנית מופעלת בעיר מזה חמש שנים ומלווה כ- 200 ילדים מדי שנה.