קנת בוב חבר ההנהלה

כיזם תוכנה מנוסה, מר בוב משמש כיועץ להנהלות של מספר חברות, לאחר ששימש כמנכ"ל ובעמדות ניהול בכירות אחרות בחברות טכנולוגיה. מר בוב משמש כנשיא הלאומי של "עמנו", הארגון הציוני האמריקאי הפרוגרסיבי, כחבר בהנהלה הציונית של ההסתדרות הציונית העולמית (WZO), כחבר ב-Forward Association ובחבר הנאמנים של הקרן הקיימת לישראל והוא משמש כחבר בחבר המנהלים של ה-J Street Education Fund. הוא חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאז שנת 2008 ומשמש כיו"ר ועדת התקשוב. באוקטובר 2017 הוא נבחר כחבר הנהלה.