עדכון תקציב 2017

הוחלט בזאת כדלקמן:  

      

להקטין את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב -  1  בינואר 2017  ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2017, בסכום של 1.108 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים כפי   שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 368.953 מ' $ במקום 370.061 מ' $.   

 

דולר ארה"ב באלפים                 

שינויים מתקציב פברואר  

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

(שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות)

 
 

1,512

כפרי נוער

אקטיביזם צעיר

 

150

שינשינוי – תכנית העשרה לשנת שירות

 

-330

קהילות צעירות

 

160

חיילים בודדים - כנפיים

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

 

-1,000

ריהוט ראשוני לעולי אתיופיה

 

-300

הכנה לעליה (ברה"מ לשעבר)

פעילות עם יהודים דוברי רוסית

 

-100

אולפנים, בתי ספר יום א' ואוריינות יהודית

 

-800

הכנה לעלייה

שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשער)

 

-400

קמפוס קרית מוריה

פרויקטים ארגוניים

 

-1,108

סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 יולי 2017 / 8 Av 5777 0