{C}

{C}

{C}

{C}

נתונים מעודדים בעליה לישראל מתחילת השנה
על פי נתוני הסוכנות היהודית –
גידול של עשרות אחוזים במספר העולים ממדינות דוברות אנגלית
 
 
 
   

27 במאי 2009 / ד' בסיון התשס"ט

עליה של 53% במספר העולים מבריטניה בעקבות קמפיין חדש לעידוד עליה

עפ"י נתונים של המחלקה לעליה וקליטה בסוכנות היהודית, עולה כי בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2009 ישנה מגמה ברורה של גידול במספר העולים ממדינות המערב דוברות האנגלית. הגידול התלול ביותר נרשם במספר העולים שהגיעו לישראל מבריטניה – 53 אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בסוכנות היהודית מעריכים כי לגידול במספר העולים מבריטניה שתי סיבות מרכזיות – הרפורמה החדשה במיסוי לעולים חדשים, והסיבה השניה - קמפיין חדש שהשיקה הסוכנות היהודית בבריטניה לעידוד עליה תחת הכותרת – Aliyah – find your way home

להלן הנתונים המרכזיים:

כללי – מערב אירופה - במהלך ינואר – אפריל 2009 מספר המגיעים לישראל ממערב אירופה הוא 749, גידול של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בריטניה – במהלך ינואר-אפריל 2009 מספר המגיעים לישראל הוא 201, גידול של 53% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

צפון אמריקה – במהלך ינואר-אפריל 2009 מספר המגיעים לישראל הוא 565 , גידול  של 12% בהשוואה למספר העולים בתקופה המקבילה אשתקד.

דרום אפריקה - במהלך ינואר - אפריל 2009 הגיעו לישראל 107 עולים מדרום אפריקה. גידול  של 22% בהשוואה למספר העולים בתקופה המקבילה אשתקד.

"הסוכנות היהודית רואה את העליה ממדינות המערב כיעד מרכזי בפעילותה " אומר אלי כהן, מנכ"ל המחלקה לעליה וקליטה בסוכנות היהודית. " הסוכנות היהודית משקיעה משאבים רבים בפיתוח תכניות מיוחדות לעידוד עליה ובסיוע לקליטת העולים בארץ"

לפרטים נוספים:
מיקי ליבוביץ
הסוכנות היהודית
052-6091100

 
{C}
 
{C}
   
 
 

 

 

שיתוף:           PRINT   
27 מאי 2009 / 4 Sivan 5769 0