6. המשך מתן סיוע מיוחד לעולים מארגנטינה

הואיל והנהלת הסוכנות היהודית מעמידה את העלייה בראש סדר העדיפויות שלה, ומאמינה כי אין דבר החשוב יותר לישראל, במיוחד בזמן זה;

 

מוחלט בזאת כי:

יש להמשיך ולשמור על רמת הסיוע המיוחד הניתן לעולים מארגנטינה גם בשנת 2003.

1.                 2000$ הראשונים המיועדים לסיוע לעולה לשנת 2003 ימומנו מתקציב הסוכנות היהודית.

2.                 ההנהלה קוראת לסוכנות היהודית ולשותפותיה למצוא את המימון ל- 5000$ הנוספים לעולה לשנת 2003 ולחבור לשותפותיה על מנת לממש זאת יחדיו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0