3. עלייה מתוך בחירה כפעילות ממעלה ראשונה

הואיל                        ומדינת ישראל היינה הבית הנצחי של העם היהודי ותופשת מקום מרכזי כדי להבטיח את שלומם של יהודים ברחבי העולם;

 

 

והואיל                       וכאשר ממשלת ישראל מביעה את דאגתה בעניין שמירה על הרוב היהודי בכל אזורי הארץ, וקבעה צורך קריטי למשוך ולקלוט מליון עולים נוספים בתקופת עשר עד חמש עשרה השנים הבאות;

 

 

והואיל                       והאמנה של ממשלת ישראל עם הסוכנות היהודית מסמיכה אותה באחריות הבלעדית לקדם עליה;

 

 

והואיל                       והאוכלוסיות היהודיות הגדולות ביותר לשמש כפוטנציאל לעלייה נמצאות במדינות המערב;

 

 

לפיכך יוחלט              כי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מקבל על עצמו מחדש את תפקידו ההיסטורי בקיבוץ העם היהודי במדינת ישראל,

 

                                ומאמצת בזה כפעילות ממעלה ראשונה תוכנית שתוסכם בין הועדה לעלייה וקליטה בשיתוף עם ממשלת ישראל, לעודד מיליון יהודים לעלות ארצה ולהפוך לאזרחי המדינה, ולחזק את אופייה היהודי של המדינה. 

 

 

ועוד יוחלט               כי המאמץ המרכזי של הסוכנות היהודית, יהיה במתן דגש מיוחד לעידוד עליה ממדינות המאופיינות ב"עליה מתוך בחירה" ובפרט מאותן מדינות שבהן ישנן האוכלוסיות היהודיות הגדולות ביותר.

 

 

ועוד יוחלט             כי הסוכנות היהודית תגייס את התמיכה משותפיה הגלובאליים: ההסתדרות הציונית העולמית, איחוד הקהילות היהודיות וקרן היסוד וע"י כך לסייע בהצלחתה של יוזמה הכרחית זו.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 דצמ' 2006 / 14 Kislev 5767 0