2. תמיכת הסוכנות היהודית בתכנית תגלית ישראל

הואיל

ובמשך חמש שנות קיומה של תוכנית תגלית היא הוכיחה להיות תוכנית המקדמת בהצלחה את המחויבות לישראל ואת ההתעניינות בעלייה, מחזקת את הקשר של הדור הבא עם האוכלוסייה בישראל ומהווה גורם המגביר את המעורבות של החוזרים מהתוכנית בחיי קהילותיהם.

 

הואיל

 

ומעורבות מוגברת של הסוכנות היהודית בתגלית, הכוללת עיצוב מדיניות ופיתוח התכנים החינוכיים, הקצאת מכסות לקהילות ספציפיות הזקוקות לכך ופיתוח מאגר נתונים של בוגרי התוכנית, תקדם את ייעוד הסוכנות יהודית.

 

הואיל

ו- 20,000 המשתתפים מדי שנה בתגלית מהווים מאגר ופלטפורמה להרחבה משמעותית של תוכניות מעצבות בנות סמסטר עד שנה בישראל, יוזמה מרכזית חדשה של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.

 

לפיכך הוחלט:

 

כי בכפוף להגעה להסכמים הדדיים עם כל אחד מן השותפים המממנים, הסוכנות היהודית תגדיל את תמיכתה הכספית בתוכנית תגלית מ-2.5 מיליון דולר ארה"ב בשנה ל- 5 מיליון דולר ארה"ב בשנה, למשך החמש השנים הבאות, בהסתמך על ההבנה ש- 20,000 צעירים ישתתפו בשנת 2005 ואילך; שיש לעודד את המשתתפים באופן נמרץ להפוך את פיקדונם בסך 250 דולר לתרומה מרצון, למימון של תכניות תגלית בעתיד; שמעורבות הסוכנות בעיצוב המדיניות תגבר ושמידע על בוגרי התוכנית יסופק לסוכנות היהודית.  מהסכום שלעיל, 2 מיליון דולר ארה"ב יוקצו למימון השליש המקומי של משתתפים מארצות נזקקות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
04 דצמ' 2006 / 13 Kislev 5767 0