6. החלטה מהועדה לאחדות העם היהודי

הואיל והסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכה"י) הינה הגוף המופקד על האחריות לקבוע את זכאותם של עולים לעתיד;

והואיל וזכאות יהודית הינה חלק מאמות המידה של כשירות לשם עליה;

לפיכך, חבר הנאמנים של הסוכה"י מחליט בזאת:

לקרוא לממשלת לישראל לאשר את אחריותה של הסוכנות היהודית כגוף אשר יאמת, באמצעות בדיקה מול הגורמים המתאימים במדינה הרלבנטית, כי הגוף המאשר זכאות יהודית של עולה לעתיד, למטרת עליה, אכן מוסמך לעשות כן;

להסמיך את יו"ר ההנהלה ליזום דיונים עם ממשלת ישראל בהקשר זה.

[זהו תרגום של נוסח באנגלית אשר אושר בחבר הנאמנים]

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
10 מרץ 2011 / 4 Adar II 5771 0