>החלטה: עדכון תקציב 2014

 

 

 

מוחלט בזאת:         

 

1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב -  1 בינואר 2014  ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2014, בסכום של 8.346 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים כפי שמפורט בהמשך,

כך שהסכום הכולל יעמוד על 369.206 מ' $ במקום 360.86 מ' $, שאושר בנובמבר 2013.   

 

דולר ארה"ב באלפים                 

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

 
 
   

-116

מכון למדריכי חו"ל

חוויות בישראל

 

206

שליחים קהילתיים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

 

48

שליחים למחנות הקיץ בצפון אמריקה

 

15

הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים

 

4,200

כפרי נוער

אקטיביזם צעיר בישראל

 

160

בבית ביחד והתאחדויות עולים

 

700

שותפות ביחד - תכניות ועדת היגוי (הפדרציות היהודיות - צפון אמריקה וקרן היסוד)

שותפויות

 

88

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

 

201

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

 

866

אולפני א'

 

261

חפציבה

יהדות דוברת רוסית

 

48

תכניות ליוצאי חמ"ע

 

282

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

 

56

פעילויות בקהילה

 

250

חי"ל

 

1,081

התחדשות יהודית

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

 

8,346

סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. לסווג מחדש את מקורות המימון, אין השפעה על היקף הפעילות:        

 

דולר ארה"ב באלפים               

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

-1,773

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

531

שירותי עלייה וזכאות

-300

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

500

טיסות עולים

1,047

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

-5

אסטרטגיה, תכנון ותוכן

יחידות תומכות

0

 

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

1,773

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

-531

שירותי עלייה וזכאות

300

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

-500

טיסות עולים

-1,047

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

5

אסטרטגיה, תכנון ותוכן

יחידות תומכות

0

 

סה"כ

 

 

 

3. ליישם את הקיצוץ המינהלי:        

 

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

-64

חוויות בישראל

-63

שליחים ו"עמיתי ישראל"

-74

אקטיביזם צעיר בישראל

-84

                שותפויות

-168

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

-101

יהדות דוברת רוסית

-330

שירותי קהילה

-4

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

-111

משרדי הנהלה

-2,656

יחידות תומכות

-345

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-4000

סה"כ

4000

קיצוץ רוחבי וחיסכון

0

סה"כ כללי

 

 

 

 

 

 

 

    4. להקצות את עתודות האינפלציה ושער החליפין, יוגבל להשפעת האינפלציה ושער החליפין בפועל, כפי שנאמד מטה:          

            דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

442

חוויות בישראל

569

שליחים ו"עמיתי ישראל"

569

אקטיביזם צעיר בישראל

961

                שותפויות

1,023

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

534

יהדות דוברת רוסית

272

שירותי קהילה

579

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

575

משרדי הנהלה

2,944

יחידות תומכות

532

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-4,000

אינפלציה

-5,000

שע"ח

0

סה"כ כללי

 

5. לבצע העברות תקציביות נוספות כמפורט להלן:       

          דולר ארה"ב באלפים     

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

53

הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

-45

שוטף ופיקוח עלויות שליחות

-8

יישום תכניות (שליחים ו"עמיתי ישראל")

0

 

סה"כ

-11

עתידים ונטע@

אקטיביזם צעיר בישראל

11

יישום תכניות (אקטיביזם צעיר)

0

 

סה"כ

-75

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

75

יישום תכניות (עלייה וקליטה)

0

 

סה"כ

-853

תכניות לסטודנטים וצעירים בחמ"ע

יהדות דוברת רוסית

743

הכנה לעלייה (חמ"ע)

260

אולפנים, בתי ספר של יום א' ותכנית אוריינות יהודית

-150

תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל

0

 

סה"כ

-252

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

252

פעילויות בקהילה

0

 

סה"כ

55

תכניות אחרות

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

55

 

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

-55

שיווק מטה

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-176

תרומות עיקריות

176

קשרי קהילות

-55

 

סה"כ

0

סה"כ כללי

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 מרץ 2015 / 3 Nisan 5775 0