בתי דין מיוחדים לגיור

הואיל והוועדה לאחדות העם היהודי קוראת לחבר הנאמנים לאמץ החלטה המביעה את תמיכת הסוכנות היהודית בהקמת בתי דין מיוחדים לגיור אשר ייתנו מענה לקהילות יהודיות הפונות אל הסוכנות היהודית בבקשה לסייע בתחום זה בכל הזרמים.

 

הואיל ולאור אחריותה של הסוכנות היהודית לאחדותו של העם היהודי ומתוך הכרה בקיומן של משפחות מעורבות רבות בקרב קהילות ישראל בתפוצות, מבקשת הסוכנות היהודית לאפשר את השתלבותן המלאה בעם היהודי באמצעות גיור, כמו גם את עלייתן לישראל. בהעדר בתי דין בקהילות רבות אשר יוכלו לתת מענה לאלה המבקשים להתגייר, תפעל הסוכנות היהודית בשיתוף פעולה עם בתי הדין המיוחדים שיוקמו על מנת לקדם מטרה זו. 

 

על כן מוחלט בזאת כי הסוכנות היהודית תתמוך בשיגור רבנים לקהילות אלה על מנת לסייע לרבני הקהילות להתמודד עם אתגרי הגיור בקהילתם. במקביל תלווה הסוכנות היהודית את תהליך ההכנות לעלייה, לאלו אשר יבחרו לעלות.

 

 

שיתוף:           PRINT   
12 נוב' 2015 / 30 Heshvan 5776 0