קול קורא לתמיכה בפעילויות התחדשות יהודית בישראל

קובץהבהרה ושאלות נפוצות.docx

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, כשחקנית מרכזית בעם היהודי ובחברה הישראלית פועלת  לקידום פלורליזם דתי, סובלנות, התחדשות יהודית, אקטיביזם חברתי וכבוד הדדי בחברה הישראלית.

הסוכנות היהודית מפעילה תכניות העוסקות בהתחדשות יהודית הלכה למעשה, המפגישות בין יהודים מחלקים שונים של העולם היהודי,  פועלת בקרב ישראלים המגיעים מתפוצות שונות ובידיהם מסורות שונות של מהי יהדות וכיצד עליה להיות מוטמעת במדינת ישראל. אנו מבקשים לחזק את שדה ההתחדשות היהודית, להרחיב את מעגלי המעורבים בו ולהוסיף נדבכים וגוונים לקשת הזהויות היהודיות .

מטרות התוכנית :

אנו רואים חשיבות בחיזוק החברה הישראלית כחברה יהודית – פלורליסטית על ידי הרחבה והעמקה של הפעילות וההשפעה של הארגונים שליבת פעילותם היא קידום ההתחדשות היהודית בישראל.

הגדרת זירת ההתחדשות היהודית :

התחדשות יהודית בישראל משמעה מגוון פעולות העוסקות בתהליכי חידוש הקשר של יהודים למסורת, לתרבות היהודית ולמקורות היהודיים לתקופותיהם. זאת, תוך שזירת מסורת וחידוש באופן שיש בו עיצוב מחודש היוצר חיים יהודיים בעלי משמעות ליהודי ישראלי בן זמננו החי בחברה מודרנית, שוויונית ודמוקרטית.

ארגוני ההתחדשות היהודית מקיימים את הפלורליזם הלכה למעשה בפועלם, במבנה הארגוני שלהם ובקהלי היעד שלהם תוך מתן לגיטימציה ברורה לביטויים שונים ומגוונים של יהדות ואינם תלויים בהכרח בזיקה להלכה או בסמכות הלכתית.

ההקצבה מיועדת לארגונים אשר ליבת הפעילות שלהם, ומטרתם העיקרית היא קידום תחום ההתחדשות היהודית בישראל.

תחומי הפעולה של הארגונים:

תחומי הפעולה של ארגונים אלה יעסקו לרוב באחד או יותר מהנושאים הבאים:

 • לימוד ויצירה משולבים של הגות יהודית וישראלית.
 • עיצוב מרחב החיים האישי והציבורי בישראל באמצעות טקסים וריטואלים יהודים-ישראלים.
 • פיתוח קהילות תרבות יהודיות.
 • פעולות שמטרתן להביא לקדמת הבמה קולות יהודיים מגוונים.
 • העמקת פעילות אקטיביסטית-חברתית בהשראת תכני התחדשות יהודית.
 • הגברת הנראות וההשפעה של הארגונים, הפעולות והתכנים של התחדשות יהודית בחברה הישראלית.

תנאי סף לארגון

 1. הארגון הנו מלכ"ר.
 2. ליבת הפעילות של הארגון היא התחדשות יהודית (עפ"י ההגדרה לעיל)
 3. הארגון פועל לחיזוק החברה הישראלית כחברה יהודית-פלורליסטית.
 4. הארגון מעסיק גברים ונשים, כולל נוכחות גברים ונשים בתפקידי הוראה ו/או ניהול ומפעיל תכניות עבור קהל מעורב .
 5. לארגון יש ותק של מינימום שנתיים של פעילות בתחום.

תנאי סף לפעילות / תכנית

 1. הפעילויות עבורן מתבקש המימון מתקיימות בישראל.
 2. הפעילות תעסוק באחד מתחומי ההתחדשות היהודית (עפ"י ההגדרה לעיל).
 3. ההקצאה תינתן לפעילויות בלבד ולא עבור תשתיות הארגון, אך ניתן יהיה לכלול בבקשה תקציב עבור תקורה לפעילות, בסך של עד 10% ( לא כולל הוצאות תפעול ישירות שיוכנסו להוצאות הישירות של הפרויקט).
 4. לא תינתן הקצאה לפעילות המתוקצבת בין אפריל 2014 – מרץ 2015 ע"י משרד החינוך ו/או הסוכנות היהודית-למעט במקרים בהם השתתפות משרד החינוך או משרד ממשלתי אחר לא עולה על 20% מעלות התוכנית.

עקרונות להקצאת המשאבים :

 1. ארגון יגיש עד שלוש בקשות לתכניות שונות.
 2. מקסימום תקופת המימון לפעילויות שתקופתן: אפריל 2014 – מרץ 2015.
 3. גובה המימון לתכנית:
  • המימון המינימלי  לתכנית תהיה 50,000 ₪.
  • המימון המקסימלי לתכנית תהיה 150,000 ₪.
  • אחוז השתתפות הסוכנות בפרויקט  לא יעלה על 75% מהתקציב הכולל של התכנית. במקרים בהם יש השתתפות של משרד החינוך עד 20% מעלות התוכנית, סכום ההשתתפות הכולל של הסוכנות היהודית לא יעלה על ההשלמה ל- 75% בהפחתת תקציב משרד החינוך.
 4. גובה המימון לארגון מקסימום 300,000 ₪.

הנחיות :

 1. ארגון רשת יכול להגיש בקשה בשני אופנים:

‏א-     עבור תכנית שהארגון מפעיל (עד 3 תכניות) .

‏ב-     עבור פעילות של קבוצות/ ארגונים החברים ברשת, שאינם ישויות משפטיות (עד 3 תכניות לקבוצה / ארגון שאינה/ו ישות משפטית).

קריטריונים ומשקולות לבחירת תוכניות :

1.      הארגון המפעיל :

2.      מטרת הפעילות :

3.      קהל יעד :

 

4.      מבנה הפעילות :

לבקשה יש לצרף : 

 • אישור ניהול ספרים
 • ניכוי מס במקור
 • תקנון העמותה/ החברה/ הארגון
 • תעודה לרישום העמותה
 • אישור עו"ד (נוסח מצורף – ראו הנחיות למטה )
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • שיק מבוטל עם פרטי העמותה
 • כרטיס פרויקט מילולי וכרטיס פרויקט תקציבי (נוסח מצורף – ראו הנחיות למטה )

 

הנחיות טכניות להגשת בקשה ודגשים :

 • יש להוריד אישור עו"ד , כרטיס פרויקט מילולי  וכרטיס פרויקט תקציבי  ולמלאם עפ"י ההנחיות.
 • יש לצרף את שני כרטיסי הפרויקט והאישורים המבוקשים לעיל יחד, באתר המכרזים של הסוכנות היהודית. למעבר לאתר המכרזים לחץ כאן
 • לשאלות ניתן לפנות לליאת אדרי-ויצמן במייל : LiatW@jafi.org
 • תאריך אחרון להגשת בקשה (כרטיסי פרויקט ומסמכים) באתר המכרזים של הסוכנות היהודית  עד יום שלישי, 29.7.2014 בחצות.
 • בקשות שיתקבלו לאחר תאריך זה לא יתקבלו.
 • מודגש כי פנייה זו אינה בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין בה משום התחייבות של הסוכנות להתקשר עם מי מהארגונים שיפנו במענה לפניה זו , מעבר לתקציב שהוקצה לכך או בכלל.
 • התקשרות עם ארגון על פי פניה זו , בחוזה התקשרות חתום בין הסוכנות היהודית לארגון.

 

 

בהצלחה !