סופי פלמן רפלוביץ

שליחת מצווה

סופי פלמן-רפלוביץ , יו"ר התנועה המסורתית בישראל: אני שליחה חוזרת של הסוכנות היהודית שחיבור בין יהודים מניע אותה. ראיון עם מנהיגה שכל אחד מזרמי היהדות קרובים לליבה. כתב וצילם נתן רועי By נתן רועי on 09 אוק' 2018 / 30 Tishrei 5779

כל הכתבות זרמים ביהדות