עלייה ישירה למפעלי "ישקר" בתפן

כרמיאל, אגורודיניצ'וק ונדז'ידה עלה לישראל עם רעייתו ובנו הקטן מאוקראינה במסגרת תכנית CNC שמשותפת לסוכנות היהודית משרד העליה ובמסגרתה למד עברית באולפן עציון והתגורר במרכז הקליטה כרמיאל ולמד By full-editor-tax on 27 ספט' 2017 / 7 Tishrei 5778

כל הכתבות מרכז קליטה כרמיאל