מידע ליועצים עסקיים

בקשה ראשונית: GO – NO GO

למילוי הטופס On-line  מצ"ב רשימת הלינקים בהתאם לקרנות השונות:

קרן פדרציית ניו יורק לישראל 

קרן פדרציית ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה 

קרן גליל מערבי

קרן דטרויט לפיתוח

קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל-משגב  

קרן נס 

קרן בולטימור אשקלון  

 

במהלך מילוי הבקשה הראשונית תידרשו להעלות את המסמכים הבאים:

  • תדפיסי בנק של 3 חודשים אחרונים ודף ריכוז יתרות עבור החשבונות הפרטיים – בכל הבנקים

  • תדפיסי בנק של 3 חודשים אחרונים ודף ריכוז יתרות של העסק  - בכל הבנקים (עבור בעלי עסקים קיימים)

  • דוחות כספיים  של השנתיים האחרונות  -דוח רווח הפסד ומאזן מבוקר + בוחן (עבור בעלי עסקים קיימים)

  • מומלץ למלא טבלת מידע על ערבים ו/או ביטחונות מוצעים

 

תכנית עסקית

  • במידה והבקשה הראשונית תאושר  – לינק למילוי התכנית העסקית יישלח אל היועץ המלווה לכתובת האי -מייל
  • חובה לצרף לתוכנית העסקית את טופס הבקשה לסיוע הקרן שיועבר אליכם ע"י מנהל הקרנות האזורי